2017Krzysztof  MIKLASZEWSKI                          N i e z a l e ż n e  –  t o     z n a c z y :  j a k i e ? (uwagi o <niezależnym> polskim kinie dokumentalnym przełomu wieków) 1.                    „ Niezależność” – jako cecha podstawowa wolności – to wartość przynależna każdej  ludzkiej istocie . Trudna jednak – na co dzień […]

NIEZALEŻNA POLSKA FORMA DOKUMENTALNA – Krzysztof Miklaszewski