2017


POKAZ I LESZEK GNOIŃSKI Dziennikarz muzyczny. Pisał m.in. do „Dziennika”, „Machiny”, „Super Expressu” (w połowie lat 90. współtworzył największą rubrykę rockową w dziennikach ogólnopolskich), „Tylko Rocka”, Magazynu Muzycznego „Muza”. Jest autorem książek muzycznych, które rozeszły się w nakładzie około 70 tysięcy egzemplarzy: „Raport o Acid Drinkers” (1996), bestsellerowy „Kult Kazika” (2000), „Myslovitz. Życie to surfing” (2009), […]

TWÓRCY NURT 2017wtorek, 21 listopada 2017   godz.9:00 – 11:30 P O K A Z    I S Z T U K A       P R Z E K R A C Z A N I A    FUGAZI – CENTRUM WSZECHŚWIATA – 40′ REŻ. LESZEK GNOIŃSKI pobudzający wyobraźnię dokument rewolucjonizacji myślenia i odczuwania przez muzykę  <zglajszachtowanej > przez Komunę społeczności   MOI ROLLINGSTONSI – 50′ REŻ. […]

PROGRAM FESTIWALU NURT 2017
Kielce, 20-24 listopada 2017 Fenomen rosnącej popularności filmu dokumentalnego na świecie wynika w dużej mierze z tego, że jest to jedyne medium o stale rosnącym kredycie społecznego zaufania. Sukces dokument zawdzięcza bezkompromisowej postawie filmowców i ich wrażliwości na rzeczywistość. Dokument to kino wyraziste, uciekające od neutralnego, zdystansowanego oglądu na rzecz emocjonalnego, społecznego zaangażowania. Nie obawiające się sięgać tam, gdzie nie zajrzało dotąd oko […]

XXIII Festiwal Form Dokumentalnych NURT 2017


Krzysztof  MIKLASZEWSKI                          N i e z a l e ż n e  –  t o     z n a c z y :  j a k i e ? (uwagi o <niezależnym> polskim kinie dokumentalnym przełomu wieków) 1.                    „ Niezależność” – jako cecha podstawowa wolności – to wartość przynależna każdej  ludzkiej istocie . Trudna jednak – na co dzień […]

NIEZALEŻNA POLSKA FORMA DOKUMENTALNA – Krzysztof Miklaszewski