O festiwaluNURT zrodził się z buntu i potrzeby. Z buntu przeciwko festiwalomanii, która na pierwszym miejscu stawiała i stawia swoje celebryckie pozy i pseudonaukowe przyzwyczajenia. Te pierwsze doprowadziły do tego, że światowy dokumentalny śmietnik góruje ilościowo nad rokującymi dobrze polskimi produkcjami. Te drugie mierzą „szkiełkiem i okiem” filmoznawcy wykraczające poza schemat filmu dokumentalnego formy wizualne, których potrzebą jest – właśnie – możliwość twórczej […]

Krzysztof Miklaszewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Form Dokumentalnych NURT:


Od początku swego istnienia NURT kładł nacisk na prezentację form dokumentalnych. To znaczy filmów które przekraczając ustalone reguły gatunku przede wszystkim docierały do prawdy o człowieku-politycznej, filozoficznej, estetycznej. Elastyczność festiwalowej formuły pozwalała nam na penetrację obszarów często zamkniętych dla innych festiwalów kina dokumentalnego, nie honorując takich form dokumentalnych jak telewizyjny reportaż, czy dokumentalna impresja. My nigdy nie zamykaliśmy się […]

Magdalena Kusztal, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury: