O festiwalu


Krzysztof  MIKLASZEWSKI                          N i e z a l e ż n e  –  t o     z n a c z y :  j a k i e ? (uwagi o <niezależnym> polskim kinie dokumentalnym przełomu wieków) 1.                    „ Niezależność” – jako cecha podstawowa wolności – to wartość przynależna każdej  ludzkiej istocie . Trudna jednak – na co dzień […]

NIEZALEŻNA POLSKA FORMA DOKUMENTALNA – Krzysztof Miklaszewski


Krzysztof  MIKLASZEWSKI KILKA REFLEKSJI  ( NIE TYLKO : ŻYCIOWYCH )   P O    22 LATACH Podobno liczba 22 ( słownie : d w a d z i e ś c i a   d w a ) jest …magiczna. Przynajmiej tak uważali moi najstarsi profesorowie polonistyki , którzy – jak Stanisław Pigoń –  nie ściskali wprawdzie dłoni natchnionego Mistrza Adama , ale Władysława Mickiewicza […]

NURT ma już 22 lata


NURT zrodził się z buntu i potrzeby. Z buntu przeciwko festiwalomanii, która na pierwszym miejscu stawiała i stawia swoje celebryckie pozy i pseudonaukowe przyzwyczajenia. Te pierwsze doprowadziły do tego, że światowy dokumentalny śmietnik góruje ilościowo nad rokującymi dobrze polskimi produkcjami. Te drugie mierzą „szkiełkiem i okiem” filmoznawcy wykraczające poza schemat filmu dokumentalnego formy wizualne, których potrzebą jest – właśnie – możliwość […]

Krzysztof Miklaszewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Form Dokumentalnych NURT:


Od początku swego istnienia NURT kładł nacisk na prezentację form dokumentalnych. To znaczy filmów które przekraczając ustalone reguły gatunku przede wszystkim docierały do prawdy o człowieku-politycznej, filozoficznej, estetycznej. Elastyczność festiwalowej formuły pozwalała nam na penetrację obszarów często zamkniętych dla innych festiwalów kina dokumentalnego, nie honorując takich form dokumentalnych jak telewizyjny reportaż, czy dokumentalna impresja. My nigdy nie zamykaliśmy się […]

Magdalena Kusztal, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury: