O festiwalu


Krzysztof  MIKLASZEWSKI                          N i e z a l e ż n e  –  t o     z n a c z y :  j a k i e ? (uwagi o <niezależnym> polskim kinie dokumentalnym przełomu wieków) 1.                    „ Niezależność” – jako cecha podstawowa wolności – to wartość przynależna każdej  ludzkiej istocie . Trudna jednak – na co dzień […]

NIEZALEŻNA POLSKA FORMA DOKUMENTALNA – Krzysztof Miklaszewski


Krzysztof  MIKLASZEWSKI KILKA REFLEKSJI  ( NIE TYLKO : ŻYCIOWYCH )   P O    22 LATACH Podobno liczba 22 ( słownie : d w a d z i e ś c i a   d w a ) jest …magiczna. Przynajmiej tak uważali moi najstarsi profesorowie polonistyki , którzy – jak Stanisław Pigoń –  nie ściskali wprawdzie dłoni natchnionego Mistrza Adama […]

NURT ma już 22 lata


NURT zrodził się z buntu i potrzeby. Z buntu przeciwko festiwalomanii, która na pierwszym miejscu stawiała i stawia swoje celebryckie pozy i pseudonaukowe przyzwyczajenia. Te pierwsze doprowadziły do tego, że światowy dokumentalny śmietnik góruje ilościowo nad rokującymi dobrze polskimi produkcjami. Te drugie mierzą „szkiełkiem i okiem” filmoznawcy wykraczające poza schemat filmu dokumentalnego formy wizualne, których potrzebą jest – właśnie – możliwość […]

Krzysztof Miklaszewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Form Dokumentalnych NURT:


Od początku swego istnienia NURT kładł nacisk na prezentację form dokumentalnych. To znaczy filmów które przekraczając ustalone reguły gatunku przede wszystkim docierały do prawdy o człowieku-politycznej, filozoficznej, estetycznej. Elastyczność festiwalowej formuły pozwalała nam na penetrację obszarów często zamkniętych dla innych festiwalów kina dokumentalnego, nie honorując takich form dokumentalnych jak telewizyjny reportaż, czy dokumentalna impresja. My nigdy […]

Magdalena Kusztal, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury: