KontaktMagdalena Kusztal Dyrektor Naczelny KCK magdalena.kusztal @ kck.com.pl 41 36-76-702
Krzysztof Miklaszewski Dyrektor Artystyczny Festiwalu krzysztofmiklaszewski @ tlen.pl  
Impresariat KCK   impresariat @ kck.com.pl 41 36-76-711 w. 274