Cyfryzacja jest siłą napędową transportu

laptop

Wszystko w naszym życiu staje się coraz bardziej cyfrowe, począwszy od możliwości sprawdzenia zawartości lodówki za pomocą smartfona, a skończywszy na łączeniu się z zespołem znajdującym się na drugim końcu świata. Nie inaczej jest w branży transportowej. Coraz częściej technologia wkracza do akcji i rozwiązuje problemy zarówno producentów, jak i menedżerów flot.

Dostępność danych w branży nie jest niczym nowym. Zrozumienie tego, co dzieje się na poziomie pojazdu, jak również szerszej floty, jest ważne, ale obecnie dane te są rozproszone na wielu urządzeniach. W miarę jak coraz więcej elementów transportu zostaje połączonych, zestawianie i śledzenie danych staje się coraz trudniejsze.

Wspólny pakiet rozwiązań

Z myślą o usprawnieniu gromadzenia danych Goodyear połączył siły z firmą ZF, aby dostarczyć wspólny pakiet rozwiązań z zakresu łączności. Pozwoli to zmaksymalizować bezpieczeństwo, wydajność i czas pracy ciągników i naczep przy jednoczesnej optymalizacji działań floty. Jest to ważny krok w kierunku szeroko zakrojonej cyfryzacji branży transportowej.

Grégory Boucharlat, wiceprezes ds. biznesu opon użytkowych w Goodyear w Europie, wyjaśnił, jak bardzo jest to potrzebne w branży: „Dane mogą dać flotom wiele możliwości, ale są przydatne tylko wtedy, gdy są łatwo dostępne. Goodyear nawiązał współpracę z ZF, aby dostarczać zintegrowane rozwiązania do zarządzania oponami i pojazdami, które będą wspierać menedżerów flot w podejmowaniu decyzji i zwiększaniu wydajności.”

Bardziej wydajna flota

W przeszłości dostępne dane były fragmentaryczne i trudno osiągalne dla menedżerów flot. Utrudniało to korzystanie z potencjału cyfrowej transformacji, pomimo wielu korzyści płynących z możliwości użycia tych danych do automatyzacji procesów, wykorzystania uczenia maszynowego i digitalizacji przepływu informacji. Tego rodzaju dane mogą nie tylko sprawić, że flota będzie bardziej wydajna operacyjnie, ale mogą również pomóc w uzyskaniu lepszej widoczności w zakresie wpływu na środowisko i norm regulacyjnych.

Goodyear i ZF współpracują, aby sprostać tym wyzwaniom i dać kierownikom flot dostęp do tych korzyści. Interoperacyjne rozwiązania ułatwiają śledzenie danych dotyczących osiągów opon i pojazdów – wszystko za pośrednictwem jednego urządzenia. Możliwość takiego połączenia danych pozwala menedżerom flot zobaczyć szerszy obraz sytuacji i podejmować bardziej świadome decyzje.

Ta strategiczna współpraca łączy zaawansowane rozwiązania do zarządzania flotą (FMS) firmy ZF z ofertą Goodyear Total Mobility. Ten rozszerzony pakiet zharmonizowanych usług zaoferuje firmom transportowym kompleksowe narzędzia do zarządzania dostępnymi informacjami i rozumienia ich. Połączenie danych historycznych umożliwi także prewencyjną konserwację, co pomoże ograniczyć przestoje, które mogą powodować opóźnienia lub stwarzać potencjalne problemy z bezpieczeństwem kierowców.

Boucharlat dodał: „Nasza współpraca będzie się nadal rozwijać, dzięki innowacjom wprowadzanym przez firmy ZF i Goodyear. Będziemy w stanie zwiększyć wartość danych i przedstawić kierownikom flot więcej rozwiązań, które pomogą im jeszcze bardziej podnieść konkurencyjność.”

Branża transportowa znajduje się w samym środku cyfrowej rewolucji. Producenci pojazdów i floty, którzy są w stanie wykorzystać to teraz, będą mieli więcej danych do pracy w przyszłości. Może to wpłynąć na wszystkie aspekty działalności, od operacji po konserwację opon.