Do czego służą narzędzia skrawające?

narzedzia skrawajace

narzedzia skrawajace

Narzędzia skrawające to bardzo szeroka kategoria narzędzi. Jak sama nazwa wskazuje, służą one do skrawania, czyli ubytkowej obróbki materiału. Tego rodzaju narzędzia możemy zaklasyfikować według wielu różnych podziałów. Jakich? Odpowiedzi znaleźć można w poniższym tekście.

Czym są narzędzia skrawające?

Jak można domyślić się po nazwie – narzędzia skrawające to grupa narzędzi przeznaczonych do skrawania. Jest to proces polegający na zdejmowaniu z określonego materiału jego kawałków, które nazywamy wiórami. Celem takiego zabiegu jest doprowadzenie obrabianego przedmiotu do pożądanego przez nas kształtu. Inną nazwą tego procesu jest obróbka ubytkowa, ponieważ materiału konsekwentnie ubywa, a z przedmiotu wyłania się określony kształt.

Większość narzędzi skrawających posiada konkretną budowę. Składają się one z określonych części, spośród których każda pełni nieco odmienne funkcje. Część robocza bezpośrednio odpowiada za proces skrawania. Rolą części prowadzącej jest wprowadzanie lub wyprowadzanie części roboczej ze strefy obróbki. Całość uzupełnia część chwytowa, która odpowiada za trzymanie narzędzia. Taka budowa charakteryzuje zarówno noże tokarskie, jak i np. szczotki techniczne

Specyfika narzędzi skrawających

Narzędzia skrawające podzielić możemy ze względu na wiele różnych kryteriów. Jednym z podstawowych podziałów jest ten przeprowadzony ze względu na cel i efekt skrawania. Według tego rozróżnienia możemy podzielić narzędzia skrawające na obróbkę zgrubną, średnią i wykończeniową. Przebieg procesu skrawania zależy od wielu czynników. Są to m.in. wykorzystany materiał narzędziowy, geometria ostrza, prędkość skrawania czy głębokość obróbki.

Istnieją także inne podziały narzędzi skrawających. Ze względu na napęd wyróżniamy narzędzia ręczne oraz mechaniczne. Biorąc pod uwagę budowę, wymienić możemy narzędzia jednolite, łączone w sposób trwały lub składane. Liczny podział obejmuje sposób obróbki. Tutaj wymienić należy: wiertła, noże tokarskie, głowice frezarskie, frezy, ściernice i gwintowniki. Ze względu na sposób mocowania wyróżniamy narzędzia nasadzane i trzpieniowe.