Jakie sprawy rozpatrują sądy wieczysto-księgowe?

sad ksiag wieczystych

sad ksiag wieczystych

Bezpieczny obrót nieruchomościami w Polsce został zapewniony przez ustawodawcę za pomocą ksiąg wieczystych, które są jednym z najważniejszych elementów związanych z ich stosunkiem prawnorzeczowym. Sprawami związanymi z księgami wieczystymi zajmuje się natomiast w naszym kraju sąd wieczystoksięgowy. Czym on wobec tego jest i jakie dokładnie sprawy są w nim rozpatrywane?

Czym jest sąd wieczystoksięgowy?

Sąd wieczystoksięgowy to tak właściwie jeden z wydziałów sądu rejonowego. Jego główną funkcją jest wobec tego szybkie oraz sprawne ujawnianie wszelkich zmian związanych ze stanem prawnym nieruchomości, a także dbanie o to, aby był on w pełni zgodny ze stanem rzeczywistym. Co do zasady sąd wieczystoksięgowy nie ma prawa odmówić właścicielowi nieruchomości dokonania wpisu w księgach wieczystych na podstawie złożonego wniosku i dołączonych do niego dokumentów. Niekiedy dochodzi jednak do pewnych trudności w tej kwestii.

W takim przypadku warto więc skorzystać z pomocy specjalisty, którego usługi w Katowicach oferuje, chociażby Kancelaria Adwokacka Olgi Zubrzyckiej-Staniczek. Rozwiązanie to pozwala bowiem zaoszczędzić wielu niepotrzebnych nerwów wynikających z braku znajomości zawiłych przepisów związanych z księgami wieczystymi.

Czym dokładnie zajmuje się sąd wieczystoksięgowy?

Wszelkie kwestie prawne związane z zakupem nieruchomości  oraz księgami wieczystymi określa przede wszystkim prawo cywilne. Do zakresu spraw jakimi zajmują się wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych, zalicza się natomiast:

  • rozpoznawanie wniosków związanych z założeniem ksiąg wieczystych,
  • rozpoznawanie wniosków o dokonanie wpisu w księgach wieczystych,
  • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych,
  • wydawanie odpisów dokumentów wchodzących w skład akt ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych oraz zbiorów dokumentów,
  • wydawanie odpisów aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy,
  • wydawanie kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych oraz ksiąg hipotecznych, zbiorów dokumentów,
  • przyjmowanie petentów w sprawach związanych z księgami wieczystymi.

Dodatkowo należy także wspomnieć, że sądy wieczystoksięgowe mają ograniczoną kognicję. W związku z tym składane w nich wnioski są rozpatrywane wyłącznie pod kątem ich treści oraz formy, a także treści księgi wieczystej jakiej dotyczą.