Na czym polega projektowanie ogrodów przez projektantów terenów zieleni?

Pięknie zaprojektowany ogród stanowi wizytówkę każdej posesji. Właściciele mogą zadbać o jego odpowiednią prezencję samodzielnie. Znacznie lepszym rozwiązaniem na ogół okazuje się jednak powierzenie zadania stworzenia projektu aranżacji przestrzeni ogrodowej profesjonalnym projektantom terenów zieleni. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przebiegają ich prace w tym aspekcie, powinieneś koniecznie przeczytać niniejszy tekst.

Projektowanie ogrodów – podstawowe informacje

Tworzeniem projektu terenu zieleni można zajmować się przez cały rok. Profesjonalni projektanci najczęściej jednak decydują się jednak na rozpoczęcie prac planistycznych w okresie zimowym. Odpowiednio dopracowany w tym czasie dokument zwykle zawiera szczegółowe wskazówki co do sposobu rozplanowania ogrodu. Na jego podstawie podejmuje się decyzje co do zasadzenia konkretnych gatunków roślin w różnych zakątkach terenu. Ponadto wybiera się również najlepszy sposób rozlokowania różnorodnych elementów małej architektury, a także pergoli i oświetlenia. Wszystko po to, aby zapewnić osobom przebywającym w ogrodzie możliwość efektywnego odpoczynku i relaksu w zaaranżowanej ze smakiem przestrzeni.

W ramach realizacji usługi profesjonaliści z takich firm, jak Pracownia Projektowa Magdalena Loose, wykonują zazwyczaj dwa projekty:

  • koncepcyjny – służący wstępnemu ustaleniu miejsca usytuowania trawnika i kwiatowych rabatek oraz innych elementów wyposażenia ogrodu;
  • wykonawczy – określający liczbę roślin do nasadzenia oraz zawierający ostateczny kosztorys inwestycji.

Ogród zaprojektowany przez profesjonalistów wymaga systematycznej pielęgnacji. Samodzielnie wykonywane prace ogrodowe dla wielu osób stanowią „odskocznię” od codziennych zajęć i spraw.

Najważniejsze umiejętności projektantów terenów zieleni

Projektanci terenów zieleni dysponują szeregiem umiejętności. Jedną z nich jest zdolność do oceny rzeźby terenu, znajdującej się tam infrastruktury oraz okolicznej szaty roślinnej. Dobierając konkretne kwiaty, drzewka czy krzewy do ogrodu, uwzględnia się konieczność ich dostosowania do znajdującej się w danej okolicy roślinności.

Istotne jest również poznanie przebiegu sieci uzbrojenia na danym obszarze. W miarę możności wybraną roślinność sadzi się w odpowiedniej odległości od tych elementów, tak, aby zapewnić kwiatom odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju. Projektowanie ogrodów wymaga także oceny stopnia zaciemnienia okien w budynku na skutek posadzenia w ich bezpośrednim sąsiedztwie wysokich drzew. Jeśli okaże się on zbyt duży, należy zrezygnować z pomysłu obsadzania terenu taką roślinnością.