Na czym polega windykacja długów?

windykacja dlugow

windykacja dlugow

W dzisiejszych czasach wiele osób ma lub miało do czynienia z windykacją długów. Dla dłużnika jest to nieprzyjemny proces, ponieważ zobowiązany on jest do natychmiastowej spłaty swoich wierzycieli. Każdemu zdarza się popaść w długi, zwłaszcza jeśli ma się własną firmę lub alimenty do zapłacenia. Warto wiedzieć, co to jest windykacja długów i na czym polega.

Co to jest windykacja długów i jakie są jej rodzaje?

Postępowanie windykacyjne wszczyna się, kiedy jakaś osoba zalega z zapłatą. Taki ktoś nie uiszcza opłaty w określonym terminie, a nawet uchyla się od jego zapłacenia. Windykacja w Warszawie rozpoczyna się w momencie, kiedy z dłużnikiem nie ma kontaktu albo nie można się z nim porozumieć polubownie. Taka windykacja to pewne czynności prawne i procesowe, mające za zadanie zobowiązać dłużnika do spłacenia zobowiązań.

Windykacja miękka polega na dzwonieniu, wysyłaniu wiadomości do dłużnika oraz wezwań do zapłaty. Twarda windykacja wprowadzana jest, kiedy miękka nie przynosi pożądanych rezultatów. Wówczas dłużnik zostaje wpisany na listę dłużników i rozpoczyna się postępowanie sądowe. Na początku sprawę można załatwić polubownie. Jeśli jednak to nie działa, przychodzi czas na windykację sądową. Po niej następuje działanie komornicze.

Na czym polega windykacja długów?

Windykacja długów polega na odzyskaniu pieniędzy, które dłużnik jest winny wierzycielowi. Często chodzi tu o alimenty w Warszawie. Cały proces rozpoczyna się od próby polubownego załatwienia sprawy. Jest to nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, wysyłanie mu wiadomości, wezwań do zapłaty, a także kontakt telefoniczny. Jeśli jednak to nie pomaga, wówczas trzeba wkroczyć na drogę sądową. Wtedy sąd rozstrzygnie zasadność takiego pozwu.

W sądzie należy przedstawić dokumentację, dotyczącą próby nawiązania kontaktu z dłużnikiem. Później następuje postępowanie klauzulowe, dzięki któremu wydawany jest sądowy nakaz zapłaty. Wówczas wkracza komornik, do którego wpływa wniosek o rozpoczęcie egzekucji wraz z dokładnym harmonogramem czynności, które powinny zostać przez niego podjęte.