Nowe badanie: stawiamy na czyste źródła energii i bezpieczeństwo

salon

Coraz więcej osób posiada panele fotowoltaiczne, albo poważnie rozważa ich instalację. Jak wynika z badania społecznego przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener, ponad 56% posiadaczy paneli deklaruje, że są one ubezpieczone.

Panele fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli nieruchomości. Jak wynika z badania społecznego przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener, niemal 30% z nich już posiada panele, a prawie 40% planuje ich instalację.

– Odnawialne źródła energii to coraz bardziej popularny trend – komentuje Agnieszka Młynarska, ekspert firmy Wiener. – Niezwykle cieszy nas fakt, że ponad 56% osób, które posiadają panele słoneczne deklaruje, że są  ubezpieczone. Pokazuje to, że bezpieczeństwo inwestycji jest niezwykle ważne dla właścicieli odnawialnych źródeł energii.

Ubezpieczenie najchętniej u agenta

Respondenci zdecydowanie wypowiedzieli się na temat preferowanych form zakupu ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych – ponad 53% z nich kupiłaby je u agenta, 28% ankietowanych wybrałoby stronę internetową ubezpieczyciela, a 18,6% porównywarkę ubezpieczeń.

– Widzimy jak ważne jest w tym przypadku zaufanie jakim klienci darzą agentów oraz możliwość uzyskania wsparcia doradcy w wyborze najlepszej opcji ubezpieczenia. – dodaje Agnieszka Młynarska, ekspert firmy Wiener.

Kompleksowa ochrona

Oferowane przez Wiener ubezpieczenie fotowoltaiki obejmuje instalacje i kolektory słoneczne oraz niezbędne oprzyrządowanie, a także pompy ciepła. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie obejmuje instalacje kompletne i gotowe do pracy, które są zainstalowane we wskazanym w polisie miejscu ubezpieczenia czyli np. na budynku mieszkalnym, na budynku gospodarczym lub firmowym. Instalacje fotowoltaiczne mogą być objęte odrębną ochroną ubezpieczeniową lub w ramach ubezpieczeń rolnych oraz domów i mieszkań.

Ochrona ubezpieczeniowa zapewni odszkodowanie na wypadek wystąpienia jednego lub zbiegu  zdarzeń wskazanych w polisie obejmujących m.in.: grad, huragan, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), zalanie czy działanie osób trzecich (np. kradzież instalacji lub jej elementu, wandalizm, dewastacja), a także innych zdarzeń, niewyłączonych z zakresu. Ubezpieczenie pokryje również koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie, a także zakup nowszego elementu instalacji, kiedy nie jest już możliwe dokupienie identycznego. W ubezpieczeniu oferowanym przez pion korporacyjny ochrona może również objąć przychód z energii, nieuzyskany z powodu zniszczenia lub uszkodzenia w instalacji, a także inne dodatkowe koszty charakterystyczne w działalności polegającej na sprzedaży energii do sieci.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej oferowane klientowi indywidualnemu dostępne jest również w wariancie All Risk, który obejmuje wszystkie ryzyka i sytuacje (z wyjątkiem tych, które wskazane są jako wyłączenia i ograniczenia ochrony w OWU), oraz m.in. koszty związane z zakupem energii z sieci w sytuacji, kiedy instalacja została uszkodzona w wyniku zdarzenia objętego ochroną.

Warto również pokreślić, że ubezpieczenie OZE oferowane jest nie tylko klientom indywidualnym, ale również firmom zajmującym się instalacją, serwisowaniem lub produkcją  paneli fotowoltaicznych, które w ramach umowy generalnej mogą sprzedawać zarówno panele, jak i ich ubezpieczenie, oferując swoim klientom rozwiązania pakietowe. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej dla firmy w wariancie korporacyjnym jest z założenia oferowane w systemie all risk i uwzględnia specyfikę użytkowania farmy fotowoltaicznej.

* – Badanie zostało zrealizowane w dniach 01.06-06.06.2021 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1220 ankiet z osobami posiadającymi dom lub mieszkanie