Sposoby montażu ścianek berlińskich

scianka berlinska

scianka berlinska

Berlinka należy do podstawowych sposobów na zabezpieczenie wykopu i stosowana jest zarówno do wykopów płytkich, jak i głębokich. Konstrukcji tej po raz pierwszy użyto przy budowie metra w Berlinie i stąd też wywodzi się jej nazwa. Ścianka berlińska jest chętnie wybieraną metodą pod fundamenty podziemnych garaży, obiektów budowlanych, zbiorników wodnych i kanalizacyjnych. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie są sposoby jej montażu.

Czym się charakteryzuje ścianka berlińska?

Ścianka berlińska nazywana również obudową berlińską zaliczana jest do tymczasowych konstrukcji oporowych. Najpopularniejszym zastosowaniem obudowy berlińskiej jest tymczasowe zabezpieczenie wykopów. Może być ona też także trwałą konstrukcją, jednak tylko w przypadku, gdy słupy stalowe zabezpieczone są w odpowiedni sposób przed korozją. Berlinka ma również szerokie zastosowanie powyżej poziomu wód gruntowych. Jej cechą charakterystyczną jest możliwość rozbudowywania w miarę postępu wykonywania wykopów. Może stanowić także przedłużenie innych rodzajów konstrukcji oporowych np. ścianki szczelnej.

W porównaniu do innych metod zabezpieczania wykopów ścianki berlińskie charakteryzuje łatwość realizacji i elastyczność, a także możliwość stosowania na terenach zurbanizowanych. Popularność berlinki wynika także z niskiej ceny. Niewątpliwą zaletą jest również krótki czas montażu oraz możliwość odzysku materiału po zakończeniu prac w przypadku zastosowania metody wibracyjnej.

Metody budowy ścianki berlińskiej

Podstawą wykonania berlinki jest zastosowanie stalowych bądź betonowych słupów. O sposób ich montażu zapytaliśmy przedstawiciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Profile stalowe można montować na dwa sposoby, w zależności od warunków gruntowych i infrastruktury wokół wykopu. Montaż może się odbyć wibracyjnie z możliwym podwierceniem pod pal lub bezwibracyjnie, gdy profile obsadzone są w betonie lub zawiesinie bentonitowej. Korzystając z metody wibracyjnej, wykonuje się pomiary drgań w czasie rzeczywistym wraz z końcowym przygotowaniem raportów, wyjaśnia nasz rozmówca.

Ścianka berlińska wykonana jest z profili stalowych montowanych w gruncie w pewnym rozstawie, a także z poziomych elementów opinki w postaci drewnianych bali. W trakcie postępu robót ziemnych opinkę drewnianą sukcesywnie uzupełnia się o profile stalowe, stanowiące najważniejszy element ścianki. Jeżeli zachodzi taka konieczność, to konstrukcja berlinki może zostać dodatkowo wzmocniona za pomocą kotw oraz rozpór.