W czym może pomóc firma geodezyjna? Jakie usługi świadczy?

firma geodezyjna

firma geodezyjna

Geodezja to nauka zajmująca się pomiarami na powierzchni Ziemi oraz w przestrzeni geograficznej. Firmy geodezyjne oferują szeroką gamę usług związanych z pomiarami, mapowaniem, inwentaryzacją oraz projektowaniem na różnorodnych obszarach działalności. Często bywa, że bez fachowej wiedzy i doświadczenia specjalistów z zakresu geodezji nie można przeprowadzić wielu inwestycji budowlanych czy infrastrukturalnych.

Podział i scalenie gruntów

Pierwszym z ważniejszych obszarów działalności firm geodezyjnych jest wykonywanie podziałów i scalenia gruntów. Podział to proces, w którym nieruchomość zostaje podzielona na mniejsze jednostki użytkowe, przy zachowaniu prawidłowych proporcji i granic między sąsiadującymi działkami. Scalanie natomiast polega na łączeniu kilku nieruchomości w jedną większą całość, co ma na celu racjonalizację ich użytkowania. 

Mapy do celów projektowych

Kolejnym aspektem pracy firm geodezyjnych jest tworzenie map do celów projektowych. Mapy takie są niezbędne w przypadku realizacji większości inwestycji budowlanych, zwłaszcza tych, które wpływają na układ przestrzenny. Dzięki mapom projektantom łatwiej jest zaplanować rozmieszczenie budynków, infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu. Mapy te uwzględniają istniejący stan obiektów, informacje o charakterystyce gruntów, o przebiegu linii technicznych oraz granice działek. 

Inwentaryzacja powykonawcza

Usługą, która również należy do oferty firm geodezyjnych, jest inwentaryzacja powykonawcza. Jest to proces dokładnego pomiaru i sporządzenia dokumentacji dotyczącej zrealizowanej inwestycji budowlanej lub wykonanych robót ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza pozwala na sprawdzenie zgodności wykonanych prac z projektem oraz na wykazanie ewentualnych nieprawidłowości. W efekcie tego procesu powstaje dokumentacja geodezyjna, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu czy też do przeprowadzenia kolejnych etapów inwestycji.

Warto zatem pamiętać o tym, jak istotną rolę w planowaniu, realizacji oraz kontroli inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych odgrywają firmy geodezyjne. Współpraca z doświadczonymi specjalistami z zakresu geodezji to gwarancja prawidłowego przebiegu procesów inwestycyjnych oraz uniknięcie ewentualnych problemów związanych z niewłaściwą realizacją prac czy niezgodnościami w dokumentacji.