Warunki wykonania drenażu rozsączającego do oczyszczalni ścieków. Co warto wiedzieć?

oczyszczanie sciekow

oczyszczanie sciekow

Przydomowe oczyszczalnie mają zastosowanie w domach jednorodzinnych, szkołach, hotelach i supermarketach. Pozwalają na skuteczne neutralizowanie szkodliwych substancji zawartych w ściekach, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich jest drenaż rozsączający. Jakie warunki należy uwzględnić, zastanawiając się nad wykonaniem drenażu rozsączającego?

Jak działa drenaż rozsączający?

Układ drenów umieszczonych pod powierzchnią gruntu pod odpowiednim kontem pozwala na równomierne doprowadzanie ścieków do systemu. Zostają one wstępnie oczyszczone w umieszczonym na początku instalacji osadniku gnilnym. Umożliwia on wytrącenie zanieczyszczeń stałych. Następnie z osadnika ścieki przedostają się do studzienki rozdzielczej i do rur drenarskich. Kolejny etap działania przydomowej oczyszczalni polega na przesączaniu się ścieków do gruntu. Instalacja drenarska składająca się z rur musi zostać umieszczona w podłożu składającym się ze żwiru lub tłucznia, co niweluje ryzyko zatkania drenów. Drenaż rozsączający przewiduje przeprowadzenie głównego etapu oczyszczania w samym gruncie, dlatego też nie na każdej działce można go wykonać. Przed realizacją instalacji konieczne jest dokładne zweryfikowanie warunków wodnych i glebowych. Tylko takie postępowanie pozwala na odpowiednie przygotowanie systemu i dostosowanie go do okoliczności na danym terenie.

Jakie warunki muszą być zachowane do drenażu rozsączającego?

Mając już podstawową wiedzę z zakresu działania przydomowej oczyszczalni z drenażem rozsączającym, można wywnioskować, jakie warunki są konieczne do zrealizowania takiej instalacji. Sprawdzi się ona na każdej działce, która spełnia określone wymagania gruntowo-wodne. Do poprawnego montażu oczyszczalni z drenażem konieczna okazuje się dość duża działka cechująca się niskim poziomem wód gruntowych. Najlepiej, jeśli zbudowana jest z dobrze przepuszczalnej ziemi. Ocenę przydatności działki do zamontowania przydomowej oczyszczalni wykonuje wiele firm podczas bezpłatnej wizji lokalnej. Takie usługi na terenie województwa podkarpackiego oferuje np. EKO-BIO. Dzięki takiej niezobowiązującej kontroli warunków hydrogeologicznych panujących na działce można dobrać najlepsze rozwiązanie z zakresu oczyszczania ścieków.