XXV Ogólnopolski Niezależny Festiwal Form Dokumentalnych NURT 2019

Kielce, 18-22 listopada 2019

 

Fenomen rosnącej popularności filmu dokumentalnego na świecie wynika w dużej mierze z tego, że jest to jedyne medium o stale rosnącym kredycie społecznego zaufania. Sukces dokument zawdzięcza bezkompromisowej postawie filmowców i ich wrażliwości na rzeczywistość. Dokument to kino wyraziste, uciekające od neutralnego, zdystansowanego oglądu na rzecz emocjonalnego, społecznego zaangażowania. Nie obawiające się sięgać tam, gdzie nie zajrzało dotąd oko żadnej kamery.

Wielką rolę w kształtowaniu tego poglądu o atrakcyjności filmu dokumentalnego ma organizowany przez Kieleckie Centrum Kultury Ogólnopolski Niezależny Festiwal Form Dokumentalnych NURT. To już nasze Jubileuszowe, dwudzieste piąte spotkanie z formami dokumentalnymi. Przez te wszystkie lata wspieramy produkcję, prezentujemy i nagradzamy najciekawsze pozycje dokumentalne w Polsce, przedstawiamy także te najbardziej intrygujące formy dokumentalne zza granicy.

Wielką rolę przywiązujemy na NURCIE do debiutantów – ich spojrzenie na świat, ich sposób wykorzystanie środków filmowego wyrazu, dobór tematyki – to czasem jest zaczątek nowych prądów, nowych filmowych nurtów.

Znane nazwiska, różnorodność prezentowanych form, bardzo wysoki poziom artystyczny Przeglądu – wszystko to sprawia, że na Festiwal Form Dokumentalnych NURT wpływa coraz więcej zgłoszeń, że wzrasta jego pozycja i ranga w filmowym świecie.

NURT to Przegląd bardzo ważny i otwarty. Oraz bardzo, bardzo prawdziwy. Warto się w nim zanurzyć.

Każdy film ma swoją wartość!

 

Czekamy na zgłoszenia do 11 października 2019r.!

Regulamin i karta zgłoszenia na www.festiwalnurt.pl, tam też więcej informacji o Festiwalu.