Do czego używane są gwoździe gruntowe?

gwozdzie gruntowe

gwozdzie gruntowe

Gwoździe gruntowe wykorzystywane są w procesie tzw. gwoździowania gruntowego. Pozwala on na zabezpieczenie skarpy lub zbocza przed osunięciem. Metoda ta jest chętnie wykorzystywana ze względu na swoją opłacalność. Czym dokładnie jest gwoździowanie gruntowe i jak przebiega? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można poniżej. 

Czym jest gwoździowanie gruntowe?

Gwoździe gruntowe są to stalowe pręty wykorzystywane podczas tzw. gwoździowania. Jest to proces, którego celem jest zabezpieczenie skarpy lub zbocza przed osunięciem się. Może być ono również wykonane w celu naprawy uszkodzonych ścian oporowych. Zabieg ten ma za zadanie zabezpieczenie wykopów, które będą przeprowadzane w okolicach skarpy. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dalszych prac budowlanych.

Gwoździowanie jest jedną z najchętniej wykorzystywanych metod zabezpieczania osuwisk ze względu na szybkość wykonania i opłacalność finansową. Warto bowiem wiedzieć, że proces ten nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu wiertniczego. Tego typu prace można z łatwością przeprowadzić w trudnodostępnych miejscach oraz w pobliżu zamieszkałych terenów, ponieważ nie generują one dużego hałasu oraz wibracji.

Jak przebiega proces gwoździowania gruntowego?

Umieszczanie prętów w skarpie przebiega od góry do dołu i jest wykonywanie etapami. W pierwszej kolejności grunt wykopywany jest na głębokość 1-2 metrów. Po każdym etapie co 1-2 metry wiercone są poziome otwory. W wywiercone otwory wkłada się następnie metalowe pręty, które umieszczone są w osłonie odczynu cementowego. Po ich zaaplikowaniu nadmiar odczynu swobodnie wypływa z otworu.

Kiedy pręt zostanie już umieszczony w zboczu, można przejść do etapu wykonania zbrojonej elewacji ściany. W tym celu używa się torkretu lub prefabrykowanych paneli elewacyjnych. Kiedy zaczyn stwardnieje przychodzi czas na umieszczenie płyt nośnych na głowicach gwoździ gruntowych. Proces ten jest konsekwentnie powtarzany do czasu aż ściana nie uzyska oczekiwanej głębokości.