Znalazłeś w skrzynce pocztowej awizo z sądu ? Sprawdź ile masz czasu na odbiór przesyłki i kto może zgłosić się po nią na pocztę

Awizo, według jednego ze swoich znaczeń podawanego przez PWN, to „pisemne zawiadomienie o nadejściu przesyłki, którą należy odebrać na poczcie”. W praktyce najczęściej oznacza to bezskuteczną próbę dostarczenia do nas przesyłki pocztowej, potwierdzonej drukiem wrzuconym do skrzynki. Warto znać zasady odbioru awizowanych przesyłek z sądu, aby uniknąć w przyszłości niedotrzymania terminu lub braku możliwości przekazania korespondencji osobie nie będącej jej adresatem.

W jakim czasie należy odebrać awizo z sądu?

Pierwszą zasadą, o której należy bezwględnie pamiętać w przypadku odbierania awiza z sądu, jest tzw. fikcja doręczenia. Oznacza to, że jeśli adresat nie zgłosi się po odbiór awizowanej przesyłki, jest ona uznana za doręczoną, w terminie zgodnym z ostatnim dniem wyznaczonym na awizo.

Po drugie, termin odbioru awizo z sądu jest uzależniony od rodzaju postępowania, którego dotyczy. W przypadku spraw z powództwa cywilnego oraz karnego, wyznaczonych zostało 7 dni na zgłoszenie się na poczcie. Termin obowiązuje zarówno od pierwszego jak i ponownego zawiadomienia o niedoręczeniu.

W przypadku postępowania sądowoadministracyjnego pierwsze awizo umożliwia odbiór przesyłki w terminie 7 dni od dnia wystawienia. Drugie natomiast umożliwia stawienie się na poczcie przez 14 dni, więc w sumie na odbiór od pierwszego do ostatniego wezwania wyznaczonych 21 dni.

Wyznaczone na odbiór przesyłki dni, nie zawsze przekładają się z sposób bezpośredni na dni kalendarzowe lub robocze. Warto zapoznać się z zasadami obliczania terminów awizo, aby uniknąć przykrych konsekwencji nieodebrania przesyłki.

Kto może zgłosić się po odbiór awizo z sądu?

Przede wszystkim adresat przesyłki. Do odbioru należy stawić się na poczcie w wyznaczonym terminie, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niemożliwe jest odebranie przesyłki przez osobę z rodziny, bez pełnomocnictwa pocztowego.

Analogicznie do czasu w jakim należy stawić się po awizo, również sposób jego odbioru, przez osobę niebędącą adresatem przesyłki, różni się w zależności od rodzaju postępowania. Zasady odbioru pism dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego oraz cywilnoprawnego są o wiele łatwiejsze do spełnienia, w porównaniu do zasad obowiązujących w przypadku pism dotyczących postępowania karnego.

W przypadku dwóch pierwszych, pismo może odebrać osoba upoważniona na podstawie wystawionego przez adresata pełnomocnictwa pocztowego, upoważniony pracownik adresata lub reprezentant sądowy.

Przesyłkę dotyczącą postępowania karnego może oprócz adresata odebrać jedynie jego przedstawiciel ustawowy (najczęściej jest to rodzic nieletniego, względem którego prowadzone jest postępowanie) lub wyznaczony pełnomocnik pocztowy (tylko w przypadku gdy adresatem jest adwokat lub radca prawny).

Dodatkowe informacje dotyczące zasad odbioru awiza z sądu, w rozróżnieniu na rodzaj postępowania zostały dokładnie i czytelnie opisane przez Poradnik Przedsiębiorcy. Warto się z nimi zapoznać aby uniknąć niemiłego zaskoczenia i marnowania czasu na poczcie.